ESTJ là gì?

ESTJ – THE GUARDIANS – NGƯỜI GIÁM HỘ

Những người thuộc nhóm tính cách ESTJ có cách sống chủ đạo là tư duy hướng ngoại, có thể hiểu là họ xử lý mọi việc bằng lý trí và khả năng logic. Ngoài ra, người ESTJ còn có lối sống thứ hai thường thiên về giác quan hướng nội, họ thường cảm nhận thế giới bằng giác quan theo một cách rõ ràng và cụ thể.

Dựa vào những đặc trưng sau để nhận biết các ESTJ:

-  Nhà lãnh đạo bẩm sinh bởi họ thích được dẫn đầu.

-  Coi trọng an ninh và truyền thống.

-  Trung thành.

-  Chăm chỉ và đáng tin tưởng.

-  Năng động và khỏe mạnh.

-  Có hệ thống rõ ràng về các chuẩn mực và niềm tin.

-  Họ không thích sự thiếu năng lực và kém hiệu quả.

-  Khả năng tổ chức tuyệt vời.

-  Thích thú trong vấn đề xây dựng trật tự và cấu trúc.

-  Rất chu đáo.

-  Sẽ theo đuổi dự án cho tới khi hoàn thành thì thôi.

-  Lanh lợi và có thực lực.

-  Thẳng thắn và rất trung thực.

-  Khát khao được hoàn thành nghĩa vụ của chính mình.

ESTJ có rất nhiều lựa chọn trong nghề nghiệp của mình. Họ rất giỏi trong nhiều nghề khác nhau bởi vì họ luôn dồn hết tâm trí và sức lực để làm cho mọi việc thật tốt đẹp. Họ sẽ thấy thoải mái nhất khi giữ vai trò là lãnh đạo, bởi vì họ có xu hướng tự nhiên trong vấn đề lãnh trách nhiệm. ESTJ phù hợp nhất cho những công việc đòi hỏi cần phải thiết lập trật tự và cấu trúc.
Danh sách nghề nghiệp dưới đây đã được tạo ra trên cơ sở những cảm nhận về nghề nghiệp mà các nhà nghiên cứu nghĩ rằng sẽ thích hợp cho những ESTJ. Mục tiêu của nó là cho bạn một sự gợi ý chứ không phải là một quyết định. Không có bất cứ sự đảm bảo nào chứng tỏ rằng những sự nghiệp đó sẽ phù hợp với bạn, ngoài ra cũng có thể sự nghiệp thích hợp nhất đối với các bạn cũng nằm trong danh sách đó.

Gợi ý những nghề nghiệp phù hợp nhất với ESTJ:

-  Quan tòa.

-  Quản lý.

-  Nhân viên kế toán.

-  Nhà giáo.

-  Bán hang.

Một số ESTJ nổi tiếng như:

•  Andrew Jackson : Tổng thống Mỹ

•  George W. Bush : Tổng thống Mỹ

•  John D. Rockefeller : Tỷ phú người Mỹ

•  Sam Walton : Người sáng lập WalMart

• Billy Graham : Nhà truyền giáo Phúc âm nổi tiếng

BẠN CÓ HIỂU RÕ VỀ TÍNH CÁCH CỦA CHÍNH MÌNH?

Làm trắc nghiệm MBTI ngay

© TestIQ.vn