Thông tin chi tiết

12 Tổ chức IQ cao hàng đầu trên thế giới - Nơi chỉ toàn những người thông minh nhất

3/4/2015 11:31:28 AM

Những hiệp hội IQ cao được thành lập với mục tiêu tạo ra một tổ chức cho những người có IQ nằm trong top 2% dân số thế giới trở lên. Sau đây là 12 tổ chức yêu cầu chỉ số IQ của thành viên gia nhập phải thuộc loại “khủng” nhất thế giới.


1. Mensa – Tổ chức Test IQ Top 2% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài test IQ đạt từ 130 SD15 (ứng với IQ 132 SD16, IQ 148 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 50.


bài kiểm tra iq
Với kết quả test iq từ 130 trở lên là bạn đã đủ điều kiện gia nhập Mensa
 
2. Intertel  - Tổ chức Test IQ Top 1% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài kiểm tra IQ đạt từ 135 SD15 (ứng với IQ 137 SD16, IQ 156 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 100.
 
3. Colloquy – Tổ chức Test IQ Top 0,5% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài test IQ đạt từ 139 SD15 (ứng với IQ 141 SD16, IQ 162 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 200.
 
4. Infinity International Society – Tổ chức Test IQ Top 0,37% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài kiểm tra IQ đạt từ 140 SD15 (ứng với IQ 142 SD16, IQ 163 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 270.


bài kiểm tra iq chính xác nhất
Biểu tượng Ai cập cổ đại dùng trong tổ chức ISI 
 
5. Cerebrals Society - Tổ chức Test IQ Top 0,3% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài test IQ đạt từ 141 SD15 (ứng với IQ 144 SD16, IQ 166 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 333.
 
6. Exactiq high IQ society – Tổ chức Test IQ Top 0,2% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài kiểm tra IQ đạt từ 143 SD15 (ứng với IQ 146 SD16, IQ 169 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 500.

bài test iq chính xác nhất
 Chỉ 0.3% thế giới đủ điều kiện gia nhập Cerebrals

7. CIVIQ Society – Tổ chức Test IQ Top 0,13% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài kiểm tra IQ đạt từ 145 SD15 (ứng với IQ 148 SD16, IQ 172 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 770.
 
8. Glia Society - Tổ chức Test IQ Top 0,1%  thế giới
Yêu cầu thành viên có bài test IQ đạt từ 146 SD15 (ứng với IQ 149 SD16, IQ 174 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 1000.


bài test iq, đo iq chính xác
Logo của Tổ chức Gila

9. ISI-society – Tổ chức Test IQ Top 0,07% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài kiểm tra IQ đạt từ 148 SD15 (ứng với IQ 151 SD16, IQ 177 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 1400.
 
10. Tetra Society – Tổ chức Test IQ Top 0,003% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài test IQ đạt từ 160 SD15 (ứng với IQ 164 SD16, IQ 196 SD24) trở lên, tỉ lệ 3 trên 100 nghìn.
 
11. GenerIQ Society – Tổ chức Test IQ Top 0,0001% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài test IQ đạt từ 172 SD15 (ứng với IQ 176 SD16, IQ 214 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 1 triệu.
 
iq test tuyen dung, iq mien phi
 Mislav Predavec - một trong 10 người IQ cao nhất thế giới - người sáng lập Tổ chức Tetra và GenerIQ

12. Giga Society – Tổ chức Test IQ Top 0,0000001% thế giới
Yêu cầu thành viên có bài kiểm tra IQ đạt từ 190 SD15 (ứng với IQ 196 SD16, IQ 244 SD24) trở lên, tỉ lệ 1 trên 1 tỷ.


Tất cả Tổ chức trên đều không phân biệt quốc tịch, nghề nghiệp. Chỉ cần bài Test IQ của bạn đủ điều kiện yêu cầu là bạn có thể được gia nhập ngay.
Testiq.vn                                   


© TestIQ.vn