Nguyễn Duy Linh


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

 1. Họ và Tên: Nguyễn Duy Linh
 2. Giới tính: Nam
 3. Năm sinh: 1989
 4. Nghề nghiệp:Giáo viên
 5. Nơi sinh sống: Hà Nội
 6. Đôi nét về bản thân:
 7. Sở thích: Tư duy logic, trắc nghiệm IQ, kiểm tra IQ, Toán cao cấp.
 8. Các kết quả Test IQ:
 9. - Bài Test IQ hình ảnh: Chưa test

  - Bài Test IQ tuyển dụng tổng hợp : Chưa test

  - Bài High Rank IQ : Chưa test


© TestIQ.vn