TRẮC NGHIỆM NÃO TRÁI NÃO PHẢI – BÀI TEST THIÊN HƯỚNG NÃO TRÁI PHẢI


Trắc nghiệm xem bạn thuận não trái hay não phải?

Khi sinh ra mỗi người sẽ có thiên hướng thuận một bên của bán cầu não. Có người thuận não trái, có người thuận não phải.

Người thuận não trái sẽ có thiên hướng giải quyết vấn đề theo tư duy logic, phân tích, lý trí. Người thuận não phải sẽ có thiên hướng giải quyết vấn đề theo cảm xúc, sáng tạo.

Trong cuộc sống, người thuận não trái và có chỉ số IQ test cao thường là những kỹ sư, bác sỹ, nhà toán học thành công.

Người thuận não phải thường là những nhà lãnh đạo, nhà thiết kế, sáng tạo tài năng. Bạn thiên về não trái hay não phải?

Hãy xác định điều đó chỉ với 10 câu hỏi trắc nghiệm tại đây.


© TestIQ.vn