Đào Thanh Tiến


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Đào Thanh Tiến
  2. Giới tính: Nam
  3. Năm sinh: 1994
  4. Nghề nghiệp:Sinh viên
  5. Nơi sinh sống: Lâm Đồng
  6. Đôi nét về bản thân: cơ đốc nhân
  7. Sở thích: đọc sách
  8. Kết quả Test IQ: 137

© TestIQ.vn