Nguyễn Đức Ngọc


Thành viên Tổ chức trí tuệ cao Việt Nam

- Thông tin thành viên:

  1. Họ và Tên: Nguyễn Đức Ngọc
  2. Giới tính: Nam
  3. Năm sinh: 1992
  4. Nghề nghiệp:Kỹ thuật
  5. Nơi sinh sống: Hà Nội
  6. Đôi nét về bản thân: Thích Văn Hóa Nhật Bản
  7. Sở thích: Aikido
  8. Kết quả Test IQ: 132

© TestIQ.vn